engewormer_foto

Lid worden

Als lid steunt u onze doelstellingen

– behoud van het cultureel erfgoed van de Engewormer en de Bartelsuisbuurt
– behoud van de landschappelijke waarden
– geen snelweg op de dijk
– veilig verkeer
– recreatie voor wandelaars, joggers, fietsers en ruiters

Een lidmaatschap van de Vereniging Belangen Engewormer kost € 5 per jaar.

Als u lid wilt worden stuur dan een e-mail of een briefje onder vermelding van uw naam adres en e-mailadres naar:
Vereniging Belangen Engewormer
p/a Marcel Wijkstra (secretaris)
Engewormer 22a, 1531 MV Wormer
secretaris@engewormer.nl
en maak € 5,- over naar onderstaand bankrekeningnummer, je kunt ook direct € 5,- overmaken naar:
SNS bank, rekeningnummer NL 47 SNSB 0905 9110 24, t.n.v. Vereniging Belangen Engewormer, o.v.v. “lidmaatschap VBE”.
Vergeet niet uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres in te vullen!