Te midden van de Kalverpolder, Wijdewormer, het Jisperveld en Wormer ligt deze kleine veenpolder, drooggelegd door ir. Leeghwater in 1638 en onlangs, als brug tussen de Natura-2000 gebieden, door de provincie Noord-Holland omgedoopt tot Natuurpolder. De Engewormer is uniek is zijn soort daar het als een van de weinige in Nederland, een veenpolder betreft die bovendien zijn oorspronkelijke verkaveling heeft behouden. Velen kennen de polder omdat ze op een zomerse zaterdag komen struinen langs de planten van Tuincentrum Ofman, of paardrijden bij manege Veldt, of het biologische vlees van boederij Watervliet willen proeven. Anderen kennen ’m van het rondje joggen of het grotere rondje Zaanse Schans-Engewormer-Kalverpolder. Ook toeristen hebben inmiddels de noordkant van de Zaanse Schans ontdekt als mooie fietsroute. De meeste mensen kennen de polder omdat ze er enkel doorheen rijden vanaf of op weg naar de A7. Maar wat de bestemming ook is, eenieder die er komt zal onmiskenbaar de schoonheid ervan ervaren, en moeten inzien dat we hier zuinig op mogen zijn. De Vereniging Belangen Engewormer is in oktober 2014 opgericht om de belangen te behartigen van alle mensen die de polder een warm hart toedragen.
Geboren uit de verkeerstoename en -onveiligheid, die in geen verhouding staan tot de kleinschaligheid en het landelijke en idyllische karakter van de Engewormer en de Bartelsuisbuurt, die indruisen tegen het natuurbeheer en de recreatievisie, hebben wij ons verenigd om ons in de toekomst in te zetten voor allerlei zaken die de polder aangaan.
Gezamenlijk kunnen wij werken aan het behoud van de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van dit gebied en uiteenlopende initiatieven ontplooien en ondersteunen die hiermee samengaan.

Feestelijke opening “Zonneveldt”

 

Zrzut ekranu 2015-06-25 o 23.54.34

unnamed-1

Zeg maar ja tegen Zonneveldt

Op 12 februari 2011 kwam de Engewormer bijeen om ja te zeggen tegen Engestroom. De Zaanse Energie Koöperatie ondersteunde drie werkgroepen, die eens gingen kijken hoe je de Engewormer energieneutraal kan maken. Met een mooie PowerPoint en een businessplan kreeg de Wormerlandse politiek op een presenteerblaadje hoe de Engewormer klimaatneutraal kan worden. Waarom de provinciale politiek dat deels meende te moeten tegenwerken is nog steeds onduidelijk. Wel duidelijk is, dat Engewormers zich niet laten kisten.

De ZEK vraagt je vrijdag 12 juni om 17.00 getuige te zijn van de feestelijke opening van ons 60 kW project “Zonneveldt”. Lees meer

Nieuwsbrief

Beste leden,

Hoewel voor jullie misschien onzichtbaar, hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten in de Engewormer. Als bestuur van de VBE hebben we veel gemaild en vergaderd,  contact gelegd met diverse instanties, brieven geschreven en mensen gesproken.. Engewormer is ook al online via www.engewormer.nl en die website biedt ruimte voor het aankondigen van allerlei zaken die ons aangaan, zoals b.v. de aankomende skeelerronde in juni. Mocht u dus ideeën of nieuws hebben, meld het ons!

Er is door ons contact gelegd met een aantal organisaties in de omgeving zoals Zaan en Dijk, het St. Michael College, Veilig Verkeer Nederland, Zaans Erfgoed, de Fietsersbond, en we zijn bij bijna alle politieke partijen langs geweest om te praten over de verkeersproblematiek.

Lees meer