Nieuwsbrief

Beste leden,

Hoewel voor jullie misschien onzichtbaar, hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten in de Engewormer. Als bestuur van de VBE hebben we veel gemaild en vergaderd,  contact gelegd met diverse instanties, brieven geschreven en mensen gesproken.. Engewormer is ook al online via www.engewormer.nl en die website biedt ruimte voor het aankondigen van allerlei zaken die ons aangaan, zoals b.v. de aankomende skeelerronde in juni. Mocht u dus ideeën of nieuws hebben, meld het ons!

Er is door ons contact gelegd met een aantal organisaties in de omgeving zoals Zaan en Dijk, het St. Michael College, Veilig Verkeer Nederland, Zaans Erfgoed, de Fietsersbond, en we zijn bij bijna alle politieke partijen langs geweest om te praten over de verkeersproblematiek.


unsplash-copyright-free Betreffende het verkeersprobleem in de polder: ons zwartboek staat helaas inmiddels op 47 ongevallen sinds januari 2013. Ook hiervoor geldt, mocht je getuige zijn van een aanrijding of schade, meld ons deze (evt. met foto). Begin februari hebben we gesproken met wethouder Frans Saelman van verkeer en economische zaken in Wormerland, en zijn ambtenaar Luuk Brouwer die over de Engewormer en herinrichting van de Bartelsluisbuurt gaat. De VBE heeft tijdens dit gesprek een brief onverhandigd waarin we onze zorg uitspreken over de verkeersdruk op de Engewormer. Deze  brief zit als bijlage bij deze mail. Ook hebben wij commentaar geleverd op het rapport van onderzoeksburo Goudappel Coffeng, dat voor de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de fietsproblematiek rondom de Bartelsluis en dat o.a. de noordkant van de Engewormer voorstelde als een mogelijke uitvalsroute! Gelukkig zagen de wethouder en zijn ambtenaar ook in dat dit laatste complete waanzin is. Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij opkomen voor de Engewormer als geheel (Noord, Bartel, Zuid) en nogmaals gewezen op de noodzaak en de belofte van een onderzoek naar de verkeersproblematiek in de héle Engewormer.

De wethouder heeft goed naar ons geluisterd en begrijpt het probleem (hij gaf zelfs toe alleen maar te joggen over de noorddijk omdat die veiliger is). Welke, en hoeveel invloed we hebben op de plannen hebben is echter nog onzeker.

Goed nieuws is wel dat onafhankelijke organisaties (de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland) zich nu ook bemoeien met het vergroten van de verkeersveiligheid op de dijk en buurt. De VBE heeft gevraagd of deze twee partijen hun oordeel willen geven en kenbaar te maken aan de gemeente. Door hun rapporten voelen wij ons gesterkt betreft overbelasting van het wegdek. Deze rapporten hebben ook juridisch gewicht, wat onderschreven wordt door de wegbeheerder (het waterschap HHNK). Door onze betrokkenheid wordt de Engewormer in elk geval serieus genomen door de gemeente en de andere genoemde partijen.

Eind februari hebben we ook contact gelegd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier i.v.m. de plannen om de Tolbrug te vervangen door een vast en breder exemplaar.  De gevolgen van de aanleg van een bredere brug zonder aslastbeperking laten zich raden. Er is een brief aan het bestuur van HHNK verstuurd via een contact van Groen Water & Land die in het bestuur zit en ons standpunt steunt (zie tweede bijlage). Hierop hebben wij nog geen antwoord ontvangen.

We houden u op de hoogte.

Namens de Vereniging Belangen Engewormer,
Marcel Wijkstra, secretaris
Engewormer 22 a
1531 MV  Wormer
secretaris@engewormer.nl
075 – 622 6402 / 06 – 406 407 37